Doçentlik ve Akademik Teşvik

- Kongremize en az 26 ülkeden katılım sağlanacaktır

- Bildiriler çift kör hakem yöntemi ile değerlendirilmektedir

- Türkiyeden katılım için %45'lik kontenjan ayrılmıştır. Türkiye'den gelen bildiriler bu kota korunarak değerlendirmeye alınacaktır

- Kongre sonrası ISBN'li bildiri kitapları yayınlanacaktır

- Kongremiz Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini karşılamaktadır